Deurwaarders. De échte incassospecialisten.
GGN gerechtsdeurwaarders en Incasso - landelijke dekking

Er zijn ruim 200 deurwaarderskantoren in Nederland.
En al die deurwaarderskantoren vind je hier!

De deurwaarder (voor incasso)

Naast hun zogenaamde "ambtelijke" werkzaamheden (dagvaarden, stukken betekenen, beslag leggen, enzovoorts) hebben vrijwel alle deurwaarders ook een eigen incassopraktijk.
Hoewel de incassomarkt volop in beweging is, blijft de gerechtsdeurwaarder hét adres voor vlotte betaalbare professionele incasso van vorderingen.
Je vindt hier alleen "echte deurwaarders" die lid zijn van de KBvG , de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

Wat kost een deurwaarder? Is incasso no cure no pay?

Als we over "incasso" spreken, dan praten we normaal gesproken over vorderingen waarbij het op voorhand al vast staat dat de debiteur móet betalen. In die situatie komen de incassokosten grotendeels (of helemaal) voor rekening van de debiteur.
In theorie kan het gebeuren dat er in een bepaalde zaak meer kosten worden gemaakt dan te verhalen zijn op de debiteur. In dat geval zal de schuldeiser de incassokosten (deels) zelf aan de deurwaarder moeten vergoeden. Heb je maar een enkele vordering om te incasseren, dan is dat risico reëel. Heb je een forse hoeveelheid zaken, dan kan vrijwel altijd met de deurwaarder worden afgesproken om "no cure no pay" te incasseren, waarbij de schade van enkele zaak die misloopt wordt goedgemaakt door de (grote) hoeveelheid zaken die goed gaat.

Wanneer een deurwaarder, wanneer een advocaat?

Deurwaarders richten zich (net als incassobureau's) vooral op het incasseren van vaststaande vorderingen.
Hoewel er ook "incassoadvocaten" bestaan (zie onderstaande linkjes naar Advocaatkeus en Advocatenspecialist) zijn deurwaarders technisch en organisatorisch meestal beter toegerust dan advocaten om grote hoeveelheden vaststaande vorderingen te incasseren.
Voor een enkele losse vordering (voor een hoog bedrag en/of juridisch complex) ligt dat anders.
Deurwaarders (zeker de grotere kantoren) hebben op zich voldoende deskundigheid in huis om de doorsnee procedure bij de Kantonrechter te voeren. Op diverse gebieden (zoals bijvoorbeeld huurgeschillen) hebben zij vaak goede specialisten in huis.
Maar voor een juridisch gecompliceerde zaak en/of een zaak waarin bij de rechtbank geprocedeerd moet worden, is een advocaat de eerste keus. Op Advocaatkeus.nl en op Advocatenspecialist.nl vind je gespecialiseerde advocaten op vrijwel alle gebieden.

Wanneer een deurwaarder, wanneer een "gewoon" incassobureau?

Het zou ons niet verbazen als de kwaliteit van het werk van de doorsnee deurwaarder beter is dan die van het doorsnee incassobureau. Maar, eerlijk is eerlijk, wij kunnen die stelling niet bewijzen.
Hoewel er strikt genomen een scheiding is tussen het (ambtelijke) werk van een deurwaarder en zijn of haar incassowerkzaamheden, kun je er bij een deurwaarder vrijwel altijd op vertrouwen dat ook het incassowerk op een goede en fatsoenlijke manier wordt gedaan, rekening houdend met de wet, het recht en de beroepsethiek.
Bij incassobureau's is er beduidend meer kaf onder het koren.
Zou je er over denken om toch een "gewoon" incassobureau in te schakelen, kijk dan eens naar de leden van de NVIO, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Dat zijn in principe, net als deurwaarders, fatsoenlijke incassobureau's.

Gebruik van deze website, cookies, privacy, wijziging gegevens, contact: Over deze website